İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Zaman Yolculuğu

Zaman yolculuğu, zaman içindeki belirli noktalar arasında hareket edilmesine olanak sağlayan kuramsal kavramdır.

Yirminci yüzyılın en büyük biliminsanlarından Albert Einstein, Özel Görelilik denen bir kuram geliştirdi. Özel Görelilik kuramının sunduklarını anlamak çok kolay olmayabilir. Çünkü bunlar sıradan yaşamlarımızda karşılaşabileceğimiz şeylerden değiller. Fakat yine de, biliminsanları bunları doğrulamayı başardılar. Kurama göre zaman ve uzay, uzayzaman denen bir şeyin farklı yönleridir. Uzayzamanda hareket eden her şey için saniyede 299.792 kilometrelik bir hız sınırı vardır ve ışık da boş uzayzamanda bu hızla hareket eder. Peki bunu aşıp zaman yolculuğu yapabilir miyiz?

Görelilik kuramına göre uzayzamanda ışık hızına yaklaştığınızda tuhaf şeyler olmaya başlıyor. Zaman sizin için daha yavaş akıyor ve arkada bıraktıklarınızı görmek için dönene kadar bunu fark etmezsiniz. Diyelim ki 15 yaşınızda ışık hızının %95’i hızında bir uzay aracıyla Dünya’dan ayrıldınız ve bu uzay yolculuğunda sadece 5 doğum günü kutladınız. 20 yaşınızda eve döndüğünüzde, tüm arkadaşlarınızın 65 yaşında emekliler olduğunu görürsünüz. Çünkü zaman sizin için daha yavaş aktı. Siz 5 yıl geçirmişken, diğerleri 50 yıl geçirdi.

Eğer yolculuğunuz 2003’te başlasaydı, 2053 yılına seyahat etmek 5 yıl alırdı. Bu bir çeşit zaman yolculuğudur. Kütleçekim alanındaki nesneler için de, farklı bir zaman yolculuğu meydana gelir. Einstein’ın Genel Görelilik Kuramı denen bir başka kuramı vardı ki bu kuram (Dünya’daki gibi) kütleçekimsel alanlarda bulunan nesneler için zamanın daha yavaş geçtiğini söylüyordu.

Kütleçekimin çok yoğun olduğu kara deliklerin etrafında zaman ve uzayda bükülmeler meydana gelir. Son birkaç yıldır biliminsanları bu bükülmelerin zaman yolculuğu için kullanılabileceğini düşünüyorlar. Bazıları uzayzamanda bir kısayol olabileceğini düşündükleri solucan deliği fikrini benimsiyor. Bu ve diğer fikirler oldukça ilginç olsa da, gerçek nesneler için uygulanabilir olup olmadıklarını kestiremiyoruz. Yine de bu fikirlerin hepsi somut ve bilimsel verilere dayanıyor. Gerçek bilimin mümkün kıldığı tüm zaman yolculuğu kuramlarında, zaman makinası icat edilmeden önceki bir zamana dönmek mümkün değil.

Zaman yolculuğu mümkün görünüyor; fakat gerçekleşmesi için daha ileri bir teknolojiye ihtiyacımız var. 10.000 yıl ötesine gidip sadece 1 yıl yaşlanabiliriz. Ama böyle bir yolculuk da inanılmaz miktarda enerji gerektirirdi. Geçmişe yolculuk ise çok daha farklı ve bilimini henüz çözemedik.

Gerçekte, uzay yolculuklarını tasarlayan biliminsanları ve mühendisler genel ve özel görelilikten kaynaklanabilecek bükülmeleri de hesaplamak zorundadırlar. İnsan yaşamı göz önünde bulundurulduğunda bunlar çok çok küçük farklılıklardır. Ama Güneş Sistemi’nde bir uzay mekiğinin uçabilmesi için saniyenin çok küçük parçaları bile önemlidir.

Kaynak 1