İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Kuvvetin Ölçülmesi

Kuvvet, nesnenin hareket yönünü şeklini ve biçimini değiştiren bir etki olarak tanımlanan fizik terimidir.

Kuvvet nesneleri iterek veya çekerek onları ivmelendirebilir. Kuvvet, kütle ve ivme arasındaki ilişki Isaac Newton‘ın İkinci Hareket Yasası‘nda gösterilmiştir. Buna göre, bir nesnenin kuvvetini oluşturan onun kütlesi ve ivmesidir.

Kuvvet Nasıl Hesaplanır?

Kuvvet = Kütle x İvme
(N) = (kg) x (m/s2)
1N = 1kg x 1m/s2

Yukarıdaki formülden anlaşılacağı gibi bir nesnenin kuvveti, onun kütlesinin ve ivmesinin ürünüdür. Kuvveti hesaplarken hatırlanması gerekenler şunlardır:

  • Kütlenin ölçü birimi kilogramdır (kg).
  • İvmenin ölçü birimi m/s2.
  • Kuvvetin ölçü birimi newton’dır (N).

Bir nesnenin kütlesi, barındırdığı maddenin miktarıdır. Nesnenin kütlesi hiçbir zaman değişmez. Bir insanın kütlesi Ay‘da da Dünya‘da da aynıdır; ancak ağırlığı değişebilir. Kütle, metrik sistemde gramlarla veya kilogramlarla gösterilir.

Bir nesnenin ivmesi, belirli bir zamanda diliminde ve yönde nesnenin hızında meydana gelen değişikliktir. İvme genellikle hızlanma anlamında kullanılsa da, nesnenin yavaşlaması veya yön değiştirmesi anlamına da gelebilir. İvme, ivmeölçerle ölçülür.

Örnekler

  • İvmesi 3m/s2 olan bir kamyonun kütlesi 1000 kg ise, kuvvet 3000N olur.
  • 2 kilogramlık bir nesnenin kuvveti 10N ise, ivmesi 5m/s2 olur.

Kuvvet Neyle Ölçülür?

Dinamometre kuvveti, kuvvet momentini ve gücü ölçmek için kullanılan araçtır. Yani dinamometreler farklı şeyleri ölçmek için kullanılabilirler. Kuvvet ölçen dinamometrelerde genellikle sarmal bir yay bulunur. Dinamometrenin altına asılan bir nesne bu yayı esnetir veya sıkıştırır ve bunun miktarına göre de kuvvet belirlenir.

Dinamometre
Dinamometre

Kaynak 1


İleri Okuma