İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Kozmik Takvim

Kozmik takvim, evrenin zaman akışını görselleştirmeyi amaçlayan bir yöntemdir. Bu takvimde evrenin 13.8 milyar yılı, tek bir yıla sığdırılarak bilim öğretiminin kolaylaştırılması hedeflenir.

Bu takvime göre Büyük Patlama, 1 Ocak’ta gerçekleşmiştir ve şu anda da 31 Aralık’ta gece yarısından hemen öncedeyiz. Bu ölçeğe göre:

  • 437,5 yıl = 1 saniye
  • 1,575 milyon yıl = 1 saat
  • 37.8 milyon yıl = 1 gün

Bu fikri yaygınlaştıran Cennetin Ejderleri (1977) kitabı ve Kozmos televizyon dizisiyle gökbilimci Carl Sagan’dır. “Eğer kozmik takvim bir futbol sahasına yayılmış olsaydı, insanlığın tüm tarihi avuç içi kadar olurdu.” diyerek Sagan bu yöntemini düzleme de geçirmiştir.

Carl Sagan
Bilim bilgi kütlesinden daha fazlası; bir düşünme tarzıdır. Evrenin kuşkuyla sorgulanma tarzıdır. Eğer şüpheci yaklaşmamak için otoriteye kuşkucu sorular soramıyorsak o zaman tam bir kaos içindeyiz. – Carl Sagan

Kozmik Takvim’de Aralık Öncesi

Büyük Patlama 1 Ocak
İlk yıldızların oluşumu 11 Ocak
Evrenin soğumaya başlaması 16 Mart
Samanyolu‘nun oluşumu 1 Mayıs
Güneş Sistemi’nin oluşumu 9 Eylül
Dünya‘nın oluşumu 14 Eylül
Dünya’da yaşamın başlangıcı ~ 25 Eylül
Dünya’daki en eski kayaların oluşumu 2 Ekim
En eski fosillerin tarihi (bakteri ve mavi-yeşil algler) 9 Ekim
Atmosferin oksijenlenmesi 29 Ekim
Üremenin keşfi (mikroorganizmalar tarafından) ~ 1 Kasım
Fotosentez yapan bitkilere ait en eski fosiller 12 Kasım
Ökaryot hücrelerin gelişimi (çekirdeği olan hücreler) 15 Kasım

Kozmik Takvim’de Aralık Ayı

Önemli ölçüde oksijene dayalı atmosferin oluşması 1 Aralık
İlk çok hücreli yaşam
Mars‘ta geniş çaplı volkan hareketliliği
5 Aralık
Eklem bacaklılar (böceklerin atası) 14 Aralık
İlk kurtçuklar 16 Aralık
Paleozoik Çağ ve Kambriyen Dönem
Omurgasızların çoğalması
17 Aralık
İlk okyanus planktonları
Trilobitler çoğalması
18 Aralık
Ordovisyen Dönem
İlk balıklar ve omurgalılar
19 Aralık
Silüryen Dönem
İlk damarlı bitkiler
Bitkilerin karalara yayılması
20 Aralık
Devoniyen Dönem
İlk böcekler
Hayvanların karalara yayılması
21 Aralık
İlk amfibiler
İlk kanatlı böcekler
22 Aralık
Karbonifer Dönem
İlk ağaçlar
İlk sürüngenler
23 Aralık
Permiyen Dönem
Permiyen-Triyas Yok Oluşu (Canlı türlerinin %90’ı yok oldu.)
24 Aralık
Mezozoik Zaman
İlk dinozorlar
25 Aralık
Trias Devri
İlk memeliler
26 Aralık
Jura Devri
İlk kuşlar
27 Aralık
Kretase Dönemi
İlk çiçekler
28 Aralık
Senozoik Zaman ve Tersiyer Zaman
İlk memeli deniz hayvanları
İlk primatlar
29 Aralık
Kretase-Tersiyer Yok Oluşu
Primat beyni ön loblarının evrimi
İlk insansılar
Dev memelilerin hakimiyeti
30 Aralık

31 Aralık ve Son Saniye

Olay Gün Saat
Maymunlar 31 Aralık 06:05
İnsansılar 31 Aralık 14:24
İlkel insanlar ve taş aletler 31 Aralık 22:24
Ateşin insanların denetimine girmesi 31 Aralık 23:44
Anatomik olarak modern insanlar 31 Aralık 23:52
Son buzul dönemin başlangıcı 31 Aralık 23:55
Heykel ve resim 31 Aralık 23:58
Tarım 31 Aralık 23:59:32
Buz Devri’nin sonu 31 Aralık 23:59:33
Doggerland’in sular altında kalması 31 Aralık 23:59:41
Bakır Çağ 31 Aralık 23:59:46
Tunç Çağı
Proto-yazı
31 Aralık 23:59:47
Mısır’ın ilk hanedanı
Sümer’lerde erken hanedan dönemi
İndus Vadisi Uygarlığı’nın başlangıcı
31 Aralık 23:59:48
Alfabe
Akad İmparatorluğu
Tekerlek
31 Aralık 23:59:49
Hammurabi Kanunları
Mısır’da Orta Krallık
31 Aralık 23:59:51
Erken Demir Çağ
Minos Patlaması
31 Aralık 23:59:52
Demir Çağ
Klasik antik dönem
31 Aralık 23:59:53
Gotama Buda, Mahavira, Zerdüşt, Konfüçyüs, Büyük Asoka
Çin Hanedanı
Atina’nın Altın Çağı
Vedalar
Öklit geometrisi
Arşimed fiziği
Roma Cumhuriyeti
31 Aralık 23:59:54
Batlamyus astronomisi
Roma İmparatorluğu
Sıfırın İcadı
Gupta İmparatorluğu
31 Aralık 23:59:55
Maya uygarlığı
Bizans İmparatorluğu’nun yükselişi
Muhammed
31 Aralık 23:59:56
Moğol İmparatorluğu
Maratha İmparatorluğu
Haçlı Seferleri
Kristof Kolomb’un Amerika yolculuğu
Avrupa’da Rönesans
31 Aralık 23:59:58
Modern tarih
İçinde bulunduğumuz andan geriye 437.5 yıla kadar
31 Aralık 23:59:59

Kaynak 1
Kaynak 2