İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Elektrik

Elektrik Nedir?

Elektrik, elektrik yükü özelliği olan maddenin hareketi ve varlığıyla ilişkili fizik olayıdır. — Wikipedia

Yukarıdaki elektrik tanımı, elektriğin enerji türü olduğunu söyleyen diğer hatalı ifadelerden ayrışır. Diğer tanımlarda bahsedilen genellikle elektrik enerjisidir. Aşağıda da değinildiği gibi, elektrik enerjisi ve elektrik aynı şey değildir.

Elektrik sözcüğü Latince’deki electricus sözcüğünden gelir. 17. yüzyılda ilk kez kullanılmaya başlayan sözcük, “kehribara benzeyen” anlamına gelir. Çünkü kehribar gibi nesneler başka nesnelere sürtüldüklerinde onları çekerler.

Elektriği anlamak için maddenin yapı taşı atomu tanımak gerekir. Çünkü tüm maddeler atomlardan; atomlar da proton, nötron ve elektron gibi parçacıklardan oluşur. Atomun çekirdeğinde protonlar ve nötronlar bulunur. Elektronlarsa, tıpkı Ay‘ın Dünya’nın çevresinde döndüğü gibi, atom çekirdeğinin etrafında dönerler.

Elektronlar proton ve nötrondan oluşan atom çekirdeğinin etrafında dönerler.

Atomdaki parçacıkların tıpkı kütle, hacim veya yoğunluk gibi özelliklerinin yanı sıra elektrik yükü denen bir özelliği daha vardır. İşte elektrik dediğimiz şey de, yukarıdaki tanımda bahsedildiği gibi, elektrik yükünün hareketi veya diğer bir deyişle akımıdır.

Bir parçacığın kütlesini ölçebileceğiniz gibi, elektrik yükünü de ölçebilirsiniz. Elektrik yükünün iki pozitif (+) ve negatif (-) olmak üzere iki türü vardır. Bu yüklerin hareketi proton ve elektronların davranışıyla ilgilidir. Protonlar pozitif yük taşıyıcı, elektronlar negatif yük taşıyıcı parçacıklardır. Her ne kadar elektron ve proton arasında büyük bir kütle farklı olsa da taşıdıkları yük miktarı, türleri farklı olsa da, aynıdır.

Elektrik Ne Değildir?

Elektrik, elektrik yükünün akımı olarak tanımlandığında bunun bazı ciddi çıkarımları olur. Bunların ciddi olmasının sebebi, yaygın elektrik tanımlamalarıyla zıt düşmesidir. Bu anlamda elektrikle ilgili bazı önemli noktalara da değinmek gerekir:

 1. Elektrik, bir enerji türü değildir. Elektrik yükünün birimi Coulomb, enerji türünün birimi ise Jul‘dür. Elektronlar ve protonlar elektriğin taşıyıcıları veya taşıyıcı parçacıklarıdır. Tüm devrelerde, var olan elektrik (yani yük taşıyıcılar) hep oradadır; kaybedilmez veya kazanılmaz. AC devrelerinde elektrik ileri geri hareket eder. DC devrelerinde ise elektrik bir çevrim içinde yavaşça hareket eder. Elektrik kapalı devrede hareket ederken, enerji için bu geçerli değildir.
 2. Elektrik ışık hızında hareket etmez. Hatta ampere bağlı olmakla birlikte oldukça yavaş hareket eder. Eğer elektronları görebiliyor olsaydık, çok yavaş oldukları için herhangi bir akım fark etmezdik. Ya da başka şekilde anlatmak gerekirse, yükler kabloların içinde insanların görebileceği kadar hızlı hareket etseydi, bu yüzlerce veya binlerce amper demek olurdu ve kablolar sarı sarı ışıldar, erir veya buharlaşırdı.
 3. Elektriğin pozitif ve negatif olmak üzere sadece iki türü vardır. Michael Faraday 1839’da statik elektrik ve elektrik akımının aslında aynı şey olduğunu bulduğunda bunu açıklamıştı. Esasında pozitif ve negatif haricinde herhangi bir elektrik türü yoktur. Bahsedilen şeyler sadece akım ve yük değerleri olarak farklılık gösterirler. Pildeki elektrik düşük voltajda yüksek akımken, statik elektrik düşük akımda yüksek voltajdır.
 4. Elektrik sadece kapalı devrede hareket eder. Her devrede her zaman elektrik bulunur. Elektrik jeneratörleri elektriği sadece pompaladıklarından, aslında hiç elektrik üretilmez. Elektrik çoğunlukla saklanamaz. Kapasitörler, indüktörler veya bataryalar sadece enerjiyi depolarlar. Bu araçların içindeki toplam elektrik miktarı asla değişmez.
 5. Elektrik başka şeylere dönüştürülemez. Çünkü bunu yapmak demek elektronları ve protonları yok etmek demektir. Elektrik enerjisi ince tellerle ısıya dönüştürüldüğünde, elektronlar bundan hiç etkilenmez. Elektrikli ısıtıcılar elektronların ısıtıcıya sürtündüğü ama bundan hiç etkilenmediği bir sürtünme gibidir.
 6. Elektriğin yolu kaynaktan tüketiciye değildir. Kaynaktan tüketiciye giden elektrik enerjisidir: Enerji, kablolarla jeneratörden bulaşık makinesine doğru bir hareket gerçekleştirir. Ancak kabloları dolduran elektrik her zaman oradadır, iletilen ise enerjidir. Elektriğin kaynağı metalin kendisidir. Metaller kısmen hareket edebilen elektronlardan oluşurlar. Tüm iletkenler aslında akışkan elektrikle dolu olarak düşünülebilir.
 7. Elektrik şirketleri elektrik satmazlar. Aslında onlar enerji şirketleridir ve elektromanyetik enerji satarlar. Elektrik kablolarda sadece gidip gelir (AC) ve kazanılamaz veya kaybedilemez. Elektrik enerjisi dalgaları kablolarda ışık hızında hareket ederken, elektronlar (yani yükler ve dolayısıyla elektrik) sadece titreşirler. Elektrik enerjisi dalga gibiyken, elektrik suyun kendisidir. Elektrik enerjisi ses dalgasıysa, elektrik havadır.

Elektrik Akımı Nasıl Oluşur?

Elektrik ile elektrik enerjisi arasındaki farkı artık biliyoruz. Her ne kadar elektriğin genel kabul görmüş bir tanımını yapmak zor olsa da, elektriğin hikayesinin çoğunlukla elektronun hikayesi olduğunu düşünmek anlamayı kolaylaştırır. Elektrik akımının ölçü birimi amperdir.

Yeniden başladığımız yer olan atoma dönelim. Genellikle elektrik yükünün iletiminde kullanılan bakır kabloları düşünün. Bunlar, bakır atomlarından oluşurlar. Normalde bakır çekirdeğinde 29 proton ve yörüngesinde aynı sayıda elektron bulunur. Elektronlar merkezden dışa doğru yörüngeler edinmişlerdir. Merkeze en yakın elektron, daha dış yörüngelerdeki elektronlara göre daha yüksek bir çekim hisseder. En dıştaki elektrona değerlik elektron denir. Atomdan koparılması en kolay olanıdır.

Bakır Atomu - Değerlik Elektron

Eğer yetince elektrostatik kuvvet uygulanırsa, yörüngesindeki bu değerlik elektron koparılabilir. Bakır kablonun içinde serbest kalan bu elektron öyle ya da böyle başka bir atoma yaklaşır ve onun değerlik elektronunu kopararak yerini alır. Serbest kalan yeni elektron da aynı şeyi yapabileceği başka bir atom bulur ve bu böyle devam eder. Elektronların taşıdığı elektrik yükleri de elektronlarla birlikte hareket eder. Yani bu zincirleme etkinin yarattığı elektrik yüklerinin hareketine elektrik akımı denir.

Elektrik Akımı
Elektrik Akımı

Elektrik Devresi

Elektrik devresi voltajdan ya da akım kaynağından gelen elektronların izlediği yoldur. Elektronların elektrik devresine girdikleri konuma kaynak denir. Elektronların çıktıkları yere ise dönüş denir; çünkü elektronlar devreyi dolaştıktan sonra her zaman başladıkları yere gelirler.

Elektronun başlangıç noktası ve geri döndüğü kaynağı arasındaki kısma elektrik devresinin yükü denir. Aşağıda anlatıldığı gibi, devrelerde alternatif akım ve doğrudan akım olmak üzere iki çeşit akım kullanılır.

Elektrik Çarpması

Elektrik çarpması, insanların kablolardaki delikler veya başka yollarla elektrik akımının önüne çıktıklarında hissettikleri elektrik şokudur. Bir elektrik şokuna maruz kaldığınızda, vücudunuzun bazı kısımlarından veya vücudunuz yoluyla yere elektrik akımı geçer.

Elektrik akımının bedeninize etkisi küçük bir titreşimden ani kalp durmasına kadar yayılan bir ölçekte gerçekleşir. Bu ölçekteki etki maruz kaldığınız akım miktarına, süresine ve frekansına göre değişir.

1 miliamperden azGenellikle hissedilmez.
1 miliamperHafif bir sızı hissedilir.
5 miliamperRahatsız edici, fakat acı vermeyen bir şok hissedilir.
6-25 miliamper (Kadınlarda)Acı verici bir şok ve kas kontrolünün kaybıyla sonuçlanabilir.
9-25 miliamper (Erkeklerde)Kişinin bırakamadığı, donduran bir akımdır. Kol-bacak kasları uyarılırsa akım bırakılabilir.
50-150 miliamperAşırı derecede acının yanı sıra ani solunum durması ve kas kasılması gerçekleşir.
1000–4300 miliamperGenellikle ölümcül olan bu durumlarda, kasların istemsiz kasılmasını takiben kalp de ritmik pompalama hareketini durdurabilir.
10.000 miliamperAni kalp durması, ciddi yanıklar ve ölümle sonuçlanır.

Elektrik çarpmasına neden olacak şekilde elektrik akımı insan bedeninden nasıl geçebilir? İnsan bedenini çevreleyen deri genellikle kuru ve kısmen de yalıtkandır. Ancak bedenin içinde sinir hücreleri gibi yapılar bariz nedenlerden ötürü oldukça iletkendir.

İnsan vücudu da aslında yürüyen bir elektrik devresidir. ECG ve EEG gibi yöntemler de vücudumuzdaki elektriksel hareketliliğin tespitinde kullanılırlar. O zaman elektrik insanı nasıl öldürebilir? Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi insanı öldürebilecek şey elektrik akımının amperidir. Amper yükseldikçe, hayati tehlike artar. Çünkü amperin geçtiği herhangi bir nesne, bir nebze de olsa elektrik akımına direnç gösterir. Amper arttıkça, direnç ve dolayısıyla ısı da artar. Bu da, yüksek amperli bir elektrik akımına maruz kalındığında bedenin yanmasının sebebidir.

Elektrostatik Kuvvet

Elektrostatik, yükler arasında çalışan bir kuvvettir. Elektrostatiğe göre zıt yükler birbirini çekerken, aynı yükler birbirini iter. Yüklere etki eden kuvvetin miktarı birbirlerine olan uzaklıklarına bağlıdır. Yükler birbirlerine yaklaştıkça kuvvet artar.

Elektrostatik kuvvet sayesinde elektronlar diğer elektronları iterler. Aynı zamanda elektrostatik kullanılarak yukarıda bahsedilen elektrik akımları oluşturulabilir.

Statik Elektrik ve Dinamik Elektrik

Statik elektrik ve dinamik elektrik elektriğin türleri değil, durumlarıdır. Daha önce de bahsedildiği gibi elektrik türü sadece pozitif veya negatif olabilir.

Statik elektrik yalıtkanın ayırdığı zıt yüklerin birikmesidir. Statik elektrik, sistemdeki bu zıt yükler sistemi dengeleyebilecekleri bir yol bulana kadar var olur. Yükler sistemi dengeleyebilecekleri bir yol bulduklarında, elektrostatik boşalma gerçekleşir. Çekim o kadar artar ki yükler hava, cam, plastik gibi en iyi yalıtkanları bile aşarlar.

Statik boşalmanın en büyük örneği yıldırımdır. Bulut grupları diğerine göre veya Dünya’ya göre yeterince yük topladıklarında, yükler elektrostatik kuvvetin etkisiyle dengelenmek ister. Bulutlar boşalırken, yüksek miktarda yük yere geçer. Yıldırımları gözle görebilmemizin sebebi hareket eden elektronların havadaki elektronlarla çarpışarak uyarılmalarıdır. Uyarılmış durumda, kararlı duruma göre daha fazla enerji vardır ve bu enerji fazlalığı fotonlar, yani ışık yoluyla atılır ve parçacık yeniden kararlı durumuna döner.

Dinamik elektrik yüklerin sürekli hareket halinde olmasıdır. Tüm teknolojik cihazlarımızın çalışmasını sağlayan budur. Statik elektrikte yükler bir yerde birikirken yani dururken, dinamik elektrikte daimi bir hareketlilik bulunur.

Sürekli hareketin sağlanabilmesi için bir devreye ihtiyaç vardır. Bu şekilde tüm elektronların hareket edebilecekleri başka bir atom olabilir. Örneğin bakır tel kopuk olursa, yükler havadan geçemeyecekleri için akım (ve bir anlamda da ilettiği enerji) durur.

Dinamik elektrik de kendi içinde alternatif akım ve doğrudan akım olmak üzere iki sınıfa ayrılır. Bunların arasındaki en temel fark elektron akışının yönüdür.

 • Alternatif akım (AC) elektron hareketinin ileri geri şeklinde olduğu veya sadece titreştiği akım türüdür. Bu ileri-geri hareket değişiminin döngüsüne frekans denir. Frekansın ölçüm birimi Hertz‘tir. Türkiye’de yaygın Hertz değeri 50’dir. Alternatif akım uzun mesafelere uygundur ve daha fazla güç sağlar. Elektron akışının hareketi alternatör denen cihazla sağlanır. Alternatif akımın avantajı enerji kaybının doğrudan akıma göre daha az olmasıdır. Aynı mesafede, doğrudan akımı iletmek için alternatif akımdan daha fazla enerji gerekir. Son olarak, aşağıda bahsedileceği gibi, elektrik akımının voltajının santralden tüketiciye ulaşana kadar ayarlanması gerekir. Bu noktada alternatif akımın voltajını ayarlamak da daha kolaydır. Bu yüzden evlerde alternatif akım kullanılır.
 • Doğrudan akım (DC) elektron hareketinin tek yönlü olarak gerçekleştiği akım türüdür. Yükün miktarı değişebilse de, yönü değişmez. Thomas Edison’ın öncülük ettiği alternatif akım uzun mesafelerde enerji kaybetmeye başlar. Elektron akışının hareketinin yönü için sabit manyetizma gerekir. Doğrudan akım bataryası olan tüm elektronik cihazlarda kullanılır. Doğrudan akımda, örneğin, pozitiften negatife doğru voltaj bir devreyi tamamlayabilir; çünkü pillerde veya bataryalarda pozitif ve negatif kutuplar bellidir. Eğer pillerde alternatif akım kullanılıyor olsaydı, kutupların yaklaşık olarak saniyede 50 (Türkiye’de yaygın Hertz değerinin 50 olduğu yukarıda söylenmişti.) kez değişmesi gerekirdi. Ancak pillerin kutupları bellidir. Ayrıca pillerde saklananın doğrudan akım değil, onun taşıdığı enerji olduğunu unutmayın.

Elektrik Alanı

Elektrik alanı nedir? Elektrostatik alan veya elektrik alanı yük taşıyıcıların etrafındaki alanı ifade eder. Bu alana bırakılan başka bir şey, zaten orada bulunanların yarattığı elektrik alanın kuvvetini hisseder. Örneğin, negatif yükler negatif elektrik alanları oluştururlar ve bu alana bırakılan bir proton hemen bir çekim hisseder. Elektriğin pozitif ve negatif olarak iki türü olduğundan, biliminsanları elektrik alanlarının yönüyle ilgili karışıklıkları önlemek için her zaman ortama bırakılacak bir protonun hareketinden yola çıkarlar.

Elektrik Alanı
Elektrik Alanı

Negatif elektrik alanına bırakılan proton her zaman o kaynağa yaklaşacağından, oklar içeriyi gösterir. Öte yandan pozitif elektrik alanına bırakılan proton, aynı yükü taşıdığından itilir ve oklar dışarıyı gösterir.

Alanlar uyguladıkları kuvvetle var olabildiklerinden güçleri mesafenin artmasıyla azalırken, alanı oluşturan yükün büyüklüğüyle artar. Yükleri yan yana koyduğunuzda, alanları etkileşime girip şekil değiştirir.

Elektrik Alanının Gücü

Elektrik Enerjisi

Elektrik enerjisi, elektrik yüklerinin hareketinden kaynaklanan enerji türüdür. Enerji, iş yapabilme kapasitesi veya nesneyi hareket ettirmek için uygulanan kuvvettir. Elektrik enerjisinde kuvvet, yükler arasındaki elektriksel çekim ya da itimdir.

Elektrik Enerjisi Nasıl Üretilir?

Elektrik enerjisinin çok büyük bir kısmı kömür, doğal gaz ve benzeri kaynakların yakıldığı elektrik santrallerinde üretilir. Bu yanmayla ortaya çıkan ısı (1), yüksek miktarda suyu buharlaştırmak için kullanılır. Su buharı, buhar türbinine (2) ulaştığında yanmayla ortaya çıkan enerji mekanik işe dönüşmüş olur . Türbinin çevirme miline bağlanan mekanik jeneratör (3) de mekanik işi elektrik enerjisine çevirir. Bir trafo (4) yardımıyla voltaj yükseltilerek iletim hattına, oradan düşük voltajlı trafoya, sonrasında dağıtım hattına ve oradan da nihayet tüketiciye ulaştırılır.

Elektrik Üretimi

Elektrik enerjisi üretildiği haliyle tüketiciye aktarılamaz. Çünkü eğer öyle olursa dirençten dolayı enerjide büyük kayıplar yaşanır ve verimlilik azalır. Bu yüzden üretilen elektrik enerjisinin dağıtımında trafolar kullanılır. Kaybı en aza indirmek için iletim hattına aktarılacak elektrik enerjisinin voltajı yükseltilir. Enerji yerleşim yerlerine geldiğindeyse dağıtım hattına aktarılmadan önce voltajı düşürülür.

Elektrik Enerjisi Hattı
Elektrik Enerjisi Hattı

Ayrıca enerjinin taşındığı kablolarda bazen küre şeklinde nesneler görürsünüz. Elektrik tellerindeki bu toplar hava araçlarının telleri fark edebilmeleri için yerleştirilir.ler Çünkü gökyüzünden bakıldığında teller yerden ayırt edilemez. Bu toplar genellikle vadilerden, otoyollardan ve havalimanı yakınlarından geçen iletim hattı tellerinde bulunur.

Elektrik Enerjisi Birimleri

 • Voltaj devredeki iki nokta arasındaki potansiyel enerji farkı miktarıdır. Bir nokta diğerine göre daha fazla yüke sahip olduğunda, aradaki fark da voltaj olur. Voltajın birimi volttur.
 • Bir nesnenin elektrik direnci, elektrik akımının hareketine gösterdiği direnmenin ölçülmesidir.
 • Coulomb, elektrik yükü birimidir.
 • Amper, saniyede 1 coulomb akıma denk elektrik akımı birimidir.
 • Watt, güç birimidir.
 • Kilowatt-saat, 1 saat boyunca 1000 watt tüketime denk elektrik enerjisidir.
 • Jul, pek çok alanda kullanılan, iş veya enerji birimidir.
 • Ohm, elektrik direnci birimidir.
 • Farad, elektriksel kapasite birimidir.
 • Henry, bir indüktörün manyetik alan içerisinde enerji depolama kapasitesini ifade eden indükstansın birimidir.
 • Hertz, 1 saniyede 1 titreşim yapan bir olayın sıklığının (frekansının) ölçüm birimidir.
BirimSembolNicelik
VoltVPotansiyel fark, voltaj (V), elektromotor kuvvet (E)
AmperAElektrik akımı (I)
OhmΩDirenç (R)
WattWElektrik gücü (P)
FaradFElektriksel kapasite (C)
HenryHİndüktans (L)
CoulombCElektrik yükü (Q)
JulJEnerji (E)
Kilowatt-saatkWhEnerji (E)
HertzHzFrekans (f)

Elektrik Enerjisi Kaynakları

Elektrik enerji nerelerden elde edilir? Elektrik enerjisi üretmek için kullanılan kaynaklar:

YenilenebilirYenilenemez
Rüzgar EnerjisiNükleer Enerji
Hidroelektrik EnerjisiFosil Yakıtlar
Jeotermal Enerji
Güneş Enerjisi
Biyokütle

Elektrik enerjisi üretilirken kullanılan 6 yöntem aşağıdaki gibidir:

 • Sürtünme: İki materyali birbirine sürterek elde edilen enerji.
 • Isı: Birbirinden farklı iki metali kaynaşacakları sıcaklığa kadar ısıtarak elde edilen voltaj veya enerji. Kapalı devrede bakır ve demir gibi iki metal varsa ve birinin erime sıcaklığı diğerinden düşükse, belli bir kutupta elektromotor kuvvet oluşur. Elektronlar önce sıcağa, sonra tekrar soğuğa hareket ederler. Buna termoelektrik etki denir.
 • Işık: Fotoelektrik hücreler tarafından emilen ışıktan elde edilen enerji. Işığa hassas bileşimden oluşan güneş panelleri, güneş ışığına maruz kaldığında fotonlar aracılığıyla uyarılırlar.
 • Kimyasal: Galvanik pillerde kimyasal reaksiyon sonucu elde edilen enerji.
 • Basınç: Bazı kristalleri sıkıştırarak veya basınçtan kurtararak elde edilen enerji.
 • Manyetizma: Manyetik kuvvet çizgileriyle kesişen iletkenden elde edilen enerji.

Elektrik ve Manyetizma Arasındaki İlişki

Hareket ettiği sürece elektron ya da proton olması fark etmeksizin, yük taşıyan parçacıkların tamamı manyetik alan yaratır. Manyetik alan da yük taşıyan parçacıkları hareket ettirmek için kullanılabilir. Yani, elektrik ve manyetizma birbirine bağlı iki fizik olayıdır. İkisi de elektromanyetizma kuvvetine tabidir; fakat onun farklı tezahürleridir.

Elektrikle İlgilenen Biliminsanları

Elektrik keşfedilen veya icat edilen bir olay değildir. Doğanın özelliklerinden biri olan elektriğin tarihini insanlar erken dönemlerden itibaren fark etmişlerdir. Örneğin, insanlar tam olarak açıklayamasalar da antik Yunan döneminde bile elektriğin farkındaydılar.

Elektriğin incelenmesi ve araştırılması çoğunlukla son yüzyıllarda gerçekleşmiş ve elektrikten üretilen enerji günlük yaşamın bir parçası olmuştur. İşte bu araştırmaları yapan ve elektriğin gelişimine yön veren biliminsanlarının bir listesi:

 • Alessandro Volta (1745-1827): Pilin icadıyla tanınan İtalyan fizikçidir.
 • André Marie Ampère (1775-1836): Elektromanyetizma üzerinde çalışan Fransız fizikçi. Akım birimi olan amper, ismini Ampère’den alır.
 • Benjamin Franklin (1706-1790): Ünlü uçurtma deneyini yapan biliminsanı, paratonerin mucidi, ABD’nin kurucusu.
 • Charles Augustin de Coulomb (1736-1806): Sürtünme, akmazlık, yüklerin dağılımı, elektrik ve manyetik kuvvetleri çalışmış biliminsanı. Coulomb Yasaları, ismini kendisinden alır.
 • Charles Proteus Steinmetz (1865-1923): Amerikalı matematikçi ve elektrik mühendisi. Elektrik gücü endüstrisinin gelişmesini mümkün kılan alternatif akımın gelişmesine katkıda bulunmuştur.
 • Claude Elwood Shannon (1916-2001): Amerikalı matematikçi ve elektrik mühendisidir. Günümüzde kullanılan dijital bilgisayarların yapı taşı olan elektrik anahtarlarının kullanılmasının temelini attı.
 • Georg Simon Ohm (1789-1854): Ohm Kanunu olarak bilinen, bir telden geçen akımın, geçtiği alanla doğru orantılı ve uzunluğuyla ters orantılı olduğunu tespit ederek gerilim, akım ve direnç arasındaki bağlantıyı bulan Alman fizikçi.
 • George Westinghouse (1846-1914): George Westinghouse, ABD’de elektrik iletiminde alternatif akım kullanılmasına öncülük eden mucit ve sanayici.
 • Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887): Devre Kuramı yasalarını bulan ve elektrik devrelerinin anlaşılmasına katkıda bulunan Alman fizikçi.
 • Hans Christian Oersted (1777-1851): Elektrik ve manyetizma arasındaki ilişkiyi keşfetmesiyle ünlü Danimarkalı fizikçi.
 • Heinrich Hertz (1857-1894): Elektromanyetik dalgaların varlığını gösteren Alman fizikçi.
 • Jack S. Kilby (1923-2005): Entegre devrelerin mucidi Amerikalı elektrik mühendisi.
 • James Clerk Maxwell (1831-1879): Elektrik ve manyetizmanın temel yasaları üzerine formüllerini (diğer adıyla Maxwell Denklemleri’ni) yazan İskoç fizikçi.
 • James Prescott Joule (1818-1889): Isının mekanik iş ile olan ilişkisini keşfeden İngiliz fizikçi.
 • James Watt (1736-1819): Modern buhar makinesinin geliştiricisi olan İskoç mucit ve mühendis.
 • John Ambrose Fleming (1849–1945): Diyot ve vakum tüpünü icat eden İngiliz elektrik mühendisi.
 • Michael Faraday (1791-1867): Elektromanyetik indüklemeyi, manyetik alanın ışığın kutuplanma düzlemini döndürdüğünü bulan İngiliz fizikçi.
 • Nikola Tesla (1856-1943): Alternatif akım, manyetizma, çok fazlı güç ve ac motor alanlarına önemli katkıları olan Sırp fizikçi.
 • Wilhelm Eduard Weber (1804-1891): Dalga teorisine ve elektromanyetizmaya önemli katkılarda bulunan Alman fizikçi.

Ayrıca Bakınız

Kaynak 1
Kaynak 2
Kaynak 3
Kaynak 4
Kaynak 5